Home Auteurs Posts van mr. Kim Kroon

mr. Kim Kroon

12 POSTS 0 REACTIES
Kim Kroon (1980) is sinds 2006 advocaat bij Van Till advocaten. De expertise van Kim beslaat het privaatrechtelijke vastgoedrecht: appartementsrecht, verenigingsrecht, huurrecht, bouwrecht en (algemeen) contractenrecht. Ze heeft een bijzondere expertise op het gebied van het appartementsrecht en staat regelmatig individuele appartementseigenaars, (besturen van) VvE’s en hun beheerders bij.

Geen toestemming VvE? Vergunning niet verleend

Rechtbank Noord-Holland, 7 juni 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:5954) Voor grondige verbouwingen is zowel toestemming van de VvE nodig, als van de...

Appartement onderverdelen in kamers of studio’s toegestaan?

De stijgende huizenprijzen leiden tot een creatiever gebruik van het bestaande vastgoed. Mensen kiezen er steeds vaker voor te investeren in hun...

Nietig of vernietigbaar besluit

De splitsingsakte schrijft voor dat bepaalde besluiten met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen dienen te worden genomen. Als die gekwalificeerde meerderheid niet...

Huisdierenverbod in het huishoudelijk reglement?

In een eerdere bijdrage die van mijn hand is verschenen over het huishoudelijk reglement (“HHR”), heb ik bepleit dat een in het HHR opgenomen...

Het Huishoudelijk Reglement

Inleiding De wet verplicht VvE’s niet om een huishoudelijk reglement (“HHR”) op te stellen, maar biedt wel de mogelijkheid daartoe. Met name bij de wat...

Bij huishoudelijk reglement niet afwijken van verdeelsleutel splitsingsakte

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:10505 - In een splitsingsakte wordt bepaald dat bij huishoudelijk reglement kan worden afgeweken van de verdeelsleutel, zoals vastgelegd...

Airbnb en de VvE

Het onderwerp Airbnb blijft de gemoederen bezig houden. Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam een tweetal uitspraken gedaan over een verbod in de splitsingsakte om...

Ballotageregeling houdt stand

Rechtbank Amsterdam, sector kanton, 19 mei 2015 (nog niet gepubliceerd).  Aan orde was een tweetal kwesties, waarbij in de splitsingsakte een minimum leeftijdsrichtlijn van...

Machtiging vergadering nodig voor instellen hoger beroep?

Hof Den Haag d.d. 10 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:483 - In het merendeel van de splitsingsaktes wordt (kort gezegd) bepaald dat het bestuur de machtiging...

Uitleg splitsingsakte, verhouding splitsingsakte en –tekening

Hoge Raad | 1 november 2013 | ECLI:NL:HR:2013:1078 Om vast te stellen of bepaalde zaken en/of ruimten in een gebouw tot een privé-gedeelte behoren,...

Hotel en/of bed & breakfast in woonappartement in strijd met woonbestemming...

Gerechtshof Amsterdam | 10 september 2013 | ECLI:NL:GHAMS:2013:2857 In haar uitspraak van 31 januari 2013 (LJN: BZ 3659, ook met noot op VvERecht.nl) oordeelde de Haarlemse...

Verhuur van appartementen als hotel en/of bed & breakfast toegestaan?

De laatste tijd gebeurt het steeds vaker dat eigenaren hun appartement voor een korte periode als hotel en/of bed & breakfast verhuren. Via internet...